Kadra

Magdalena Naja-Ostromirska

Magdalena Naja-Ostromirska

Certyfikat PARPA nr 1203, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

W lecznictwie odwykowym pracuje od 2009 roku, od 2016 roku pracuję również na świetlicy socjoterapeutycznej na której mam stały kontakt z młodzieżą. Angażuję się we własną pracę, jestem kreatywna i pełna pomysłów. Od wielu lat jestem związana z Klubem Abstynenta, w którym prowadzę punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Organizuje dla pacjentów i ich bliskich ogniska trzeźwościowe, uczestniczę w biwakach trzeźwościowych, organizuje rajdy rowerowe i zabawy taneczne. Wykonywana praca przynosi mi dużo satysfakcji, ponieważ moim celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. W moich pacjentach pragnę zaszczepić radość z trzeźwego życia.

Beata Meus

Beata Meus

Specjalistka psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1079), psychoterapeutka par i rodzin (Ośrodek Psychoterapii Systemowej Kraków), trenerka uważności (Karuna Training Upaya), socjoterapeutka. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w organizacjach pozarządowych, poradniach psychologicznych, ośrodkach leczenia uzależnień, a także w areszcie śledczym, czy hospicjum dla dzieci. W pracy kieruje się przekonaniem, że każdy człowiek może znaleźć sposób na złagodzenie swojego emocjonalnego cierpienia i odnalezienie wewnętrznego wrodzonego zdrowia. Czasami potrzebujemy do tego pomocy drugiej osoby, zręcznych metod i czasu.

Andrzej Dąbek

Andrzej Dąbek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1956), magister pedagogiki resocjalizacyjnej, staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie-Oddział Leczenia Uzależnień. Instruktor odnowy biologicznej i rewitalizacji. Własna historia uzależnienia, gruntowna terapia uzależnienia i DDA.

Trzeźwiejąc aktywnie uczestniczyłem w grupach AA i w różnych formach działalności w Klubach Abstynenta. Od 2010 roku zajmuję się terapią uzależnień. Zaczynałem jako wolontariusz w Ośrodku Readaptacyjnym Błękitnego Krzyża w Polsce. Pomagałem ludziom bezdomnym w wychodzeniu z uzależnienia i z bezdomności. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Ośrodkach Teen Challenge w Polsce, współpracując z poradniami leczenia uzależnień i ośrodkami prywatnymi. W swojej pracy z człowiekiem uzależnionym wykorzystuję całokształt mojej wiedzy o człowieku. Pomagam wyjść z uzależnienia i odnaleźć naturalne źródła radości. Wychodzę z założenia, że trzeźwość to dużo więcej niż abstynencja. Staram się pomóc odnaleźć ludziom poczucie sensu i radość życia w trzeźwości. W wolnych chwilach szukam bursztynów nad Bałtykiem i uprawiam turystykę pieszą. Uważam, że mamy piękny kraj i chcę go poznawać. Mamy wartościowych ludzi, z których niektórzy się pogubili. Pomagam tym zagubionym, ponieważ sam kiedyś się pogubiłem.

Tomasz Kłak

Tomasz Kłak

Jestem magistrem pedagogiki w zakresie resocjalizacji oraz Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, wydanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Certyfikat uzyskałem w 2013 roku. W roku 2005 ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej w IPZ w Warszawie oraz szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych i pomagających osobom uzależnionym od alkoholu zorganizowane przez PARPA i TEEN CHALLENGE POLSKA. Jestem też realizatorem programu terapii dla osób uzależnionych od kannabinoidów „Candis”. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskałem pracując w – ośrodkach terapii uzależnień długoterminowych i krótkoterminowych – Ośrodku Terapii Uzależnień Chrześcijańskiej Misji Społecznej „Teen Challenge” w Broczynie, Oddział Łękinia od 2005 roku. Obecnie pracuję w Łękini – Oddział Leczenia Uzależnień oraz w Punkcie Konsultacyjnym przy MGKRPA w Miastku. Jestem też kierownikiem Hostelu Re-entry w Miastku dla osób które skończyły terapię. Prowadzę terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Lubię dobrą kawę i książkę, i film. W wolnych chwilach żegluję, jeżdżę na rowerze, słucham muzyki poważnej. Pomaganie ludziom uzależnionym traktuję jako swoją życiową misję.

Zaświadczenia i certyfikaty

Ewelina Szabelska

Ewelina Szabelska

Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Z zawodu jestem psychologiem i pedagogiem. Praca z ludźmi i chęć niesienia im pomocy od zawsze stanowiła moją największą pasję i wyzwanie. Na codzień pracuję z ludźmi znajdującymi się w trudnych oraz kryzysowych sytuacjach życiowych. Staram się pomóc im powrócić do społeczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dużą część moich podopiecznych stanowią również osoby uzależnione od różnego typu substancji psychoaktywnych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację zawodowe celem niesienia jak najlepszej i jak najbardziej fachowej pomocy swoim podopiecznym. Równolegle do procesu certyfikacyjnego psychoterapeuty uzależnień znajduje się w również w procesie certyfikacyjnym psychoterapeuty systemowego. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z diagnostyki psychologicznej. Aktywnie poszukuję i uczestniczę w szkoleniach pozwalających mi jeszcze lepiej zrozumieć ludzką psychikę i funkcjonowanie. W procesie leczenia dużą wagę przykładam do relacji terapeutycznej opartej na empatii i zrozumieniu. Każdy pojedynczy sukces mojego Pacjenta sprawia, że moja praca nabiera jeszcze głębszego sensu, a chęć rozwoju nadal wzrasta.

Menu
Call Now ButtonZadzwoń - Pomoc 24h/7